Глобальний інноваційно-освітній портал

В даний час в рамках Центру інноваційного розвитку ЮФО створений Глобальний інноваційно-освітній портал.

Основною метою створення Глобального інноваційно-освітнього порталу (ГИОП) є формування інноваційно-освітнього простору, сприяючого забезпеченню конкурентоспроможності учбових установ в умовах глобалізації і максимальне задоволення освітніх потреб навчаних по найширшому діапазону спеціальностей, рівнів освіти, що здобувається, учбових закладів і інформаційно-освітніх ресурсів, незалежно від місцезнаходження як самого навчаного, так і що навчаються, освітнього ресурсу або послуги, якої він потребує, з використанням найсучасніших інформаційно-освітніх технологій.

Для того, щоб стати повноправним учасником ГИОП, потрібно придбати засоби шифрування і електронного цифрового підпису і реєструватися у адміністратора.

Для цього необхідне в Засвідчуючий центр (адміністраторові) надати завірене і документ, підтверджуючий оплату пільгової вартості цих засобів – 500 рублів. Оплату можна здійснювати через банк або готівкою, передавши гроші в касу Засвідчуючого центру через організатора.

Завірити заяву бажано у відділі кадрів, проте, в учбовому закладі завірити підпис на заяві можуть керівники структурних підрозділів, декани, завідувачки кафедрами і, в окремих випадках, особи, що мають довіреність. У разі, коли утруднено завірення заяви друком установи, необхідно прикласти до заяви ксерокопію паспорта. Разом із заявою бажано передати фотографію і інформацію для розміщення на особистому Web-сайте (бажано в електронному вигляді). Проте ця інформація може бути передана адміністраторові по електронній пошті або учасник може сам її розмістити вже після створення Web-сайта.

Після надходження в Засвідчуючий центр справжнього екземпляра завіреної заяви і підтвердження оплати, адміністратор реєструє учасника в Системі. Після реєстрації учасник отримує кошти шифрування і електронного цифрового підпису на електронних носіях і сертифікат ключа електронного цифрового підпису на паперовому носієві, крім того йому передається логін і пароль.

Крім того, на підставі отриманої інформації для учасника створюється інтерактивний Web-сайт. Учасник може здійснювати адміністрування Web-сайта сам або через адміністратора ГИОП. Web-сайт створюється для учасника за типовим проектом, що передбачає можливість адміністрування сайту без наявності спеціальних знань.

Вузи можуть в достатньо короткі терміни забезпечити реєстрацію своїх викладачів і студентів в ГИОП.

Для централізованого забезпечення організації проходження процедури реєстрації викладачами і студентами бажано підключити деканів факультетів. Деканам при цьому доцільно визначити відповідальну особу за проведення цієї операції і підключити кураторів курсів і груп. Куратори могли б провести відповідну роз'яснювальну роботу із студентами і оперативно забезпечити збір заяв від студентів.

При такому підході завірення заяв також можна доручити кураторам, проте, якщо не буде завірення друком, то до заяв необхідно прикласти ксерокопію паспорта.

Якщо кожному необхідно ходити в банк і оплачувати 500 рублів за надання засобів шифрування і електронного цифрового підпису, то куратори могли б зібрати гроші, оформивши відомість. Гроші відповідно до цих відомостей вузів централізовано передаються в касу Засвідчуючого центру і отримують відповідні підтверджуючі касові документи.

Для того, щоб вуз став повноправним учасником ГИОП необхідно підписати і надати необхідну інформацію. Потім відповідно до цього договору вуз повинен забезпечити організовану реєстрацію в ГИОП своїх викладачів і студентів.

giop. Ru